OVOCNÁŘSTVÍ, ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA ŽLUNICE

A G R O ŽLUNICE, a.s.

Společnost A G R O ŽLUNICE, a.s. se zaměřuje na zemědělské služby v oblasti Jičína  ovocnářství, rostlinnou a živočišnou výrobu. V rámci rostlinné výroby na 1995,31 ha zemědělské půdy pěstujeme pšenici, řepku, cukrovku, ječmen. Pro krmné účely živočišné výroby pěstujeme také kukuřice a pícniny. Součástí našich sužeb je také zemědělská výroba, která zahrnuje výrobu mléka a hovězího masa. Máme vlastní dojné stádo i odchov telat, jalovic a býků nabízíme tak ryze kvalitní živočišné produkty české výroby. Máme také 37,68 ha ovocných sadů, na kterých pěstujeme jablka a švestky. Součástí našich sadů je 78 ks včelstev, které nejenom že přispívají k rozvoji životního prostředí a zachování biodiverzity, ale zajišťují produkci kvalitního českého medu.

AKTUALITY

Nabízíme k prodeji kulaté balíky sena o průměru 150 cm za cenu 550,- Kč/ks - Ing. Drahokoupil (731 163 570), Ing. Mokošín (773 493 863)

Prodej medu - květový, tmavý, pastovaný - 170 kč - paní Šádková (732 265 974)

KONTAKTNÍ ÚDAJE

A G R O ŽLUNICE, a.s.

Žlunice 50, 507 34 Žlunice

IČ: 25294121
DIČ: CZ25294121
Tel: +420 493 595 900, +420 493 595 902
E-mail: agro.zlunice@jcvc.cz

   

Ředitelka
Jana Pokorná, tel.: 731 163 579, e-mail: pokorna@jcvc.cz

Hlavní agronom
Ing. Radek Mydlář, tel.: 731 176 349, e-mail: radekmydlar@centrum.cz

Agronom
Ing. Petr Drahokoupil, tel.: 731 163 570, e-mail: drahokoupilPetr@seznam.cz

Agronom
Ing. Patrik Mokošín, tel.: 773 493 863, e-mail: Patrik.Mokosin@seznam.cz

Hlavní zootechnik
Martin Řeháček, tel.: 739 032 003, e-mail: mrehackovi@seznam.cz

Zootechnička
Radka Dufková, tel.: 739 916 393, e-mail: radka.dudkova@seznam.cz

Vedoucí ovocnářství
Josef Myška, tel.: 731 163 571, e-mail: pepa.myska@seznam.cz

Vedoucí dílny
Zdeněk Mařas, tel.: 731 651 799, e-mail: sklad.agrozlunice@seznam.cz

Ekonomka
Radka Vojtěchová, tel.: 605 204 154, e-mail: vojtechovar@seznam.cz

Účetní – pozemky
Jaroslava Šádková, tel.: 732 265 974, e-mail: sadkova.agrozlunice@outlock.cz

Prodejna jablek
tel.: 731 384 208

NAŠE SLUŽBY

Zemědělská výroba

   
ROSTLINNÁ VÝROBA

   

Hospodaříme na 1995,31 ha zemědělské půdy, z toho jsou 160,21 ha louky a 1797,42 ha orná půda a 37,68 ha sady. Mezi hlavní pěstované plodiny patří pšenice ozimá, řepka ozimá, cukrovka, ječmen jarní, ječmen ozimý, kukuřice a pícniny.

Živočišná výroba

   
ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA

   

Živočišná výroba je zaměřena na výrobu mléka a hovězího masa. Průměrný stav dojného stáda ve středisku Sběř je 343 ks s užitkovostí 25,3 l /KD. Dále provádíme odchov vlastních telat, jalovic a býků.

Ovocnářství

   
OVOCNÁŘSTVÍ

   

Ovocnářství je zaměřeno na produkci jablek a švestek. Jabloně pěstujeme na výměře 37,68 ha a švestky na výměře 6,75 ha. Průběžně probíhá obnova sadů novými odrůdami jabloní. Důležitou součástí sadů je také 78 ks včelstev.

                                                                                                                                           DOKUMENTY

 

Stanovy A G R O ŽLUNICE, a.s.

Aktuální informace a.s.

EU publicita

Valná hromada 2021 - Zápis + Usnesení