Živočišný výroba


Živočišná výroba je zaměřena na výrobu mléka a hovězího masa. Průměrný stav dojného stáda ve středisku Sběř je 323 ks s užitkovostí 20,3 l /KD.  Dále provádíme odchov vlastních telat, jalovic a býků.