Rostlinná výroba

 

Akciová společnost hospodaří na 1974,24 ha zemědělské půdy, z toho jsou 160,21 ha louky a 1722,73 ha orná půda a 91,3 ha sady. 

Mezi hlavní pěstované plodiny patří pšenice ozimá, řepka, cukrovka, ječmen jarní, hrách a pro krmné účely  živočišné výroby – kukuřice a pícniny.